Kęstutis Gumbrys

„LSKD „Guboja“ dirbu nuo 2004 metų. Mano veikla čia labai plati: esu ir maketuotojas kompiuteriu, ir renginių fotografas, ir projektų vykdytojas. Darbas čia man davė daugiau nei tikėjausi. Iš arčiau susipažinau su proto negalią turinčiais vaikais ir jaunimu. Dažnai kartu keliaujam, bendraujam. Tolerantiškiau ėmiau žiūrėti į supantį pasaulį. Džiaugiuos, kad galiu prisidėti prie LSKD „Guboja“, kuri padeda daugeliui neįgaliųjų vaikų ir jaunimo į gyvenimą žvelgti su šypsena, būti aktyvesniems visuomenėje, atskleisti savo talentus meniniame pasaulyje, veiklos.“

Susipažinkime su Kęstučiu iš arčiau:

„Gyvenu visavertį gyvenimą, nes negalvoju, kad esu kitoks“

Dirbu gerą darbą vieno prekybos tinklo administracijoje. Laisvalaikiu aktyviai sportuoju, daug keliauju, susitinku su draugais, užsiimu visuomenine veikla.

Mano negalią išduoda tik nešiojamas klausos aparatas ir tai, kad paprašau žmonių kalbėti truputėlį lėčiau. Neprigirdžiu, bet tai nestabdo manęs.


Kai man buvo treji, susirgau liga, kurią sukėlė kažkoks virusas. Pastarasis pakenkė mano klausai. Nuo to laiko neprigirdžiu. Lankiau įprastą mokyklą, o baigęs ją įstojau į Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinį profesinio mokymo centrą. Iš tiesų į šį centrą įstojau du kartus – pirmąjį kartą išmokau batsiuvio profesijos, kurį laiką dirbau šį darbą, o po nedidelės pertraukos šiame centre įgijau teksto rinkėjo ir maketuotojo specialybę. Tai leido man susirasti geresnį ir įdomesnį darbą. Nuo tada prasidėjo visa aktyvi mano veikla. Beje, jau besimokydamas laisvu laiku padėdavau Lietuvos neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų ugdymo centro Gestotyros skyriui, kuris rengė lietuvių-gestų kalbos žodyną. Dirbau kompiuteriu filmų montavimo programa. Filmuodavome asmenis, kalbančius gestų kalba ir montuodavome vieną pirmųjų Lietuvoje gestų kalbos žodyną.

Šiuo metu dirbu du darbus. Viename dirbu daugiau su tekstų rengimo programomis, rengiu ir tvarkau dokumentus, maketuoju, o kitame – jau daugiau su skaičiuoklėmis. Profesinio rengimo centras man ne tik suteikė žinių, kaip naudotis šiomis programomis, bet ir padėjo surasti šiuos darbus. Kai mokiausi, buvau aktyvus, todėl greitai įsiliejau į „Equal“ projektą „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“.

Pastarasis padeda įsidarbinti klausos negalią turintiems asmenims. Iš pradžių padėdavau organizuoti darbo motyvacijos seminarus – ieškodavau kurčiųjų, rinkdavau jų grupes. Seminaruose dalyvavo 12 grupių po 15 – 20 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų. Kai baigėsi šie seminarai, man pasiūlė dirbti kurčiųjų įdarbinimo tarpininku. Aš, žinoma, neatsisakiau. Darbas vyko mažose komandose, kurias sudarė vienas klausos negalią turintis žmogus, bendraudavęs su kurčiaisiais ar neprigirdinčiaisiais ir vienas girdintysis, bendraudavęs su darbdaviu.

Toks bendravimo principas buvo labai patogus darbdaviui ir potencialiam darbuotojui susikalbėti. Po dvejų metų pasibaigus darbo sutarčiai, iškart gavau pasiūlymą dirbti viename prekybos tinkle, su kuriuo bendradarbiavau būdamas įdarbinimo tarpininku. Tuo metu šalis išgyveno ekonominį pakilimą, labai trūko darbuotojų, nemažai jų emigravo, tad prekybos tinklas skatino neįgaliųjų įdarbinimą. Man pasiūlė darbą prekybos tinklo personalo skyriuje, kur užsiėmiau neįgaliųjų darbuotojų įdarbinimu. Darbas buvo įdomus, turėjau draugiškus kolegas ir puikią vadovę. Prasidėjus ekonominei krizei ir labai sumažėjus neįgaliųjų įdarbinimo tempams, tokių tarpininkavimo paslaugų reikėjo mažiau. Tačiau aš išsaugojau darbą šiame prekybos tinkle ir perėjau į kainodaros skyrių. Čia dirbu iki šiol.

Visi projektai, kuriuose dalyvavau, leido man plėsti akiratį, didinti pasitikėjimą savimi bei bendrauti su labai įvairiais žmonėmis. Siekiau, kad mano draugai ir pažįstami, turintys klausos negalią, taip pat dalyvautų panašiuose mokymuose ir įsijungtų į mūsų bendruomenę. Po darbų ar po mokymų visi susitinkame, bendraujame, dalinamės išgyvenimais, sportuojame. Ką jau kalbėti apie tai, kad dalyvaudamas mainų programose, turėjau galimybę keliauti po pasaulį ir susipažinti su Vokietija, Vengrija, Lenkija, Latvija, Estija. Pamačiau, kad Vokietijoje daug tolerantiškiau žiūrima į kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius ir jiems sudaromos daug geresnės sąlygos įsidarbinti. Turbūt tai yra normalu.

Lietuvoje, manau, darbdaviams dar trūksta informacijos apie galimybes įdarbinti negalią turinčius asmenis. Kita vertus, pastarųjų metų pavyzdžiai ir skaičiai rodo, kad mūsų šalyje situacija gerėja, nes įmonės vis dažniau įdarbina ir negalią turinčius žmones. Mano žiniomis, kai pradėjau dirbti, per keletą metų buvo įdarbinta per 300 klausos negalią turinčių asmenų. Šie žmonės dalyvavo projekte „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“, kuris pirmasis buvo pripažintas vienu sėkmingiausių Lietuvoje įgyvendinamų projektų.

Šiuo metu nuotoliniu būdu mokausi verslo vadybą ir norėčiau baigti aukštąją mokyklą. Tai darau dėl savęs, dėl siekio tobulėti. Galbūt bus naujų darbo pasiūlymų, tačiau jau ir dabar gautas teorines žinias pritaikau dirbdamas dabartinį darbą. Noriu padrąsinti tuos, kuriems stinga pasitikėjimo savo jėgomis ar motyvacijos tobulėti – viskas tikrai yra įmanoma.

Pavyzdžiui, vienas iš mano tolimesnių siekių – patekti į kurčiųjų olimpines žaidynes ir ten žaisti boulingą. Kiekvieną dieną apie tai galvoju, aktyviai užsiimu šiuo sportu, daug treniruojuosi ir tikslingai siekiu rezultato.

Informacija parengta pagal sociumas.delfi.lt