Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras

LSKD „Guboja“ jau savo veiklos pradžioje, t. y. 1992 m., skatino ir rėmė neįgaliųjų muzikinių kolektyvų kūrimąsi, jų ugdomąją, koncertinę veiklą. Draugijos „Guboja“ organizuotas muzikinis neįgaliųjų „judėjimas“ ypač pagyvėjo 1995-aisiais, kai imta taikyti „spalvų metodiką“, atkeliavusią iš Olandijos. Jos esmė – sutartinėmis spalvomis žymėtos natos ir jų atitikmenys ant instrumentų. Šis metodas padeda neįgaliesiems lengviau pažinti garsų pasaulį, savarankiškai išgauti melodiją.



1998 m. „Guboja“ 6 regioninių grupių pagrindu subūrė
nacionalinį „Spalvų muzikos“ orkestrą, kurio meno vadovas
ir vyriausiasis dirigentas – Romualdas Brūzga
Orkestro įkūrimą inicijavo LSKD „Guboja“ pirmininkė
Viktorija Vitaitė


Kasmet orkestro veikloje dalyvauja 50-60 asmenų, iš kurių 40-50 neįgaliųjų. Orkestro pagrindą sudaro sutrikusio intelekto jaunimas, bet kartu su jais muzikuoja ir gabūs muzikai neįgalieji su regos, fizine, kompleksine negalia. Nuo 1999 m. vyksta orkestro mokymai, stovyklos, festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, kiti renginiai. Orkestras aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Olandijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Rusijoje).

2001 m. koncertuojant Olandijoje likimas suvedė su neįgaliųjų muzikavimo specialiste Annelies Kars. Bendradarbiaujant su ja, gimė I-ojo Europos neįgaliųjų „Spalvų“ orkestro kūrimo idėja. Šio orkestro veikloje aktyviai dalyvavome iki 2008 metų. Daugumą jame sudarė Lietuvos nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro muzikantai, vadovu buvo paskirtas Romualdas Brūzga (Lietuva). Orkestre grojo neįgalieji muzikantai iš Lietuvos, Olandijos, Belgijos, Lenkijos, Latvijos ir Vengrijos. 2002 m. pabaigoje sėkmingai vyko pirmoji šio orkestro repeticija ir du koncertai Olandijoje. 2003 m., kurie buvo paskelbti Neįgaliųjų metais Europoje ir Lietuvoje, šis orkestras buvo pristatytas mūsų šalyje (Druskininkuose ir Alytuje).




Olandijoje
Lenkijoje
Latvijoje

Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo bei terapijos priemonė. Džiugu matyti, kad plečiasi neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro repertuaras, auga meistriškumas. Šiuo metu orkestro branduolys – sutrikusio intelekto žmonės (pagrindas – 18-40 metų) iš Vilniaus, Alytaus, Šiaulių, Klaipėdos, muzikuojantys 4-se regioninėse „Spalvų muzikos“ grupėse (kolektyvuose). Orkestras bendradarbiauja su respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatais, sveikaisiais bendraamžiais, muzikos profesionalais. Orkestro vadovai yra septyni: Romualdas ir Valerija Brūzgos iš Vilniaus, Stasys Mikalonis iš Alytaus, Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė iš Šiaulių, Karolis Pratkus iš Kupiškio, Albertas Burba iš Klaipėdos. Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras negalėtų gyvuoti jei ne glaudus bendradarbiavimas su partneriais: Visuomenine organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padaliniu „Goda“, Bį Neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centru.







Valerija Brūzgienė
Stasys Mikalonis
Natalija Pugačienė
Ilona Būdavaitė
Karolis Pratkus
Albertas Burba

Nacionaliniam neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ orkestrui buvo svarbūs ir įsimintini 2008 metai, nes tais metais orkestras pažymėjo kūrybinės veiklos dešimtmetį: įvyko I-asis tarptautinis „Spalvų muzikos“ festivalis, koncertai Šiauliuose, Druskininkuose, Vilniuje, Palangoje, Rygoje ir kt. Orkestras parengė integruotas programas su jaunimo diksilendu „Sweetband“, popgrupe „Hey!“, kitais atlikėjais. LSKD „Guboja“ projektas „Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras“ tapo nacionaliniu konkurso „Handinnov Europe 2008“ Prancūzijoje nugalėtoju.

2011 m. orkestras išleido pirmąjį kompaktinį diską (CD) „Muzikinis kaleidoskopas“. 

2013 m. orkestras mini 15-kos metų jubiliejų. Pažymint šią sukaktį, orkestras dalyvauja II-jame tarptautiniame neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ festivalyje, rengiasi būsimiems koncertams, išvykoms. Įvairiapusė orkestro veikla skatina muzikantus nuolat dalyvauti kolektyviniame kūrybos procese, susirasti bendraminčių šalyje ir užsienyje, jaustis visaverčiais pasaulio bendruomenės nariais.

Regioniniai kolektyvai, sudarantys neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro branduolį:

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS

Specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ ansamblis „Spalvotoji gama“

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestras

LSKD „Guboja“ ansamblis „Pajūrio spalvos“



Mintys apie orkestrą:

Meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Romualdo Brūzgos mintys apie orkestrą

Orkestro muzikantų mintys





Druskininkuose
Repeticija


Sankt Peterburge
Druskininkų miesto šventėje