2012-01-01
VšĮ „Mažoji guboja“
VšĮ „Mažoji guboja“ nuo 1997 metų teikia dienos užimtumo paslaugas Vilniaus miesto neįgaliesiems, organizuodama meninio profilio užsiėmimus: keramikos, floristikos, siuvimo, rankdarbių ir kt. Taip pat organizuojami neformalūs susitikimai, pokalbiai, praktiniai užsiėmimai, kultūriniai renginiai, parodos, kita veikla, kurioje dalyvauja ne tik neįgalieji, bet ir jų šeimų nariai. Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus mokyklomis, Vaikų ir jaunimo klubu „Kregždutė“, kitomis neformalaus ugdymo įstaigomis. VšĮ „Mažoji guboja“ steigėja – LSKD „Guboja“, dalinininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.