2012-01-01
LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius 
Šis skyrius Druskininkų miesto neįgaliųjų ir jų šeimos narių problemas sprendžia pasitelkdamas menines raiškos priemones, taikydamas meno terapijos metodus. Projektinė veikla vykdoma Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos Vaikų dailės galerijos patalpose. Čia vyksta patraukli taikomojo ir vaizduojamojo meno būrelinė veikla, klubinės veiklos forma organizuojami seminarai, parodos, akcijos, edukaciniai, kultūros, kiti renginiai, kuriuose noriai dalyvauja ne tik neįgalieji, jų šeimos nariai, bet ir sveikieji. Stacionarioje neįgaliųjų vaikų ir jaunimo dailės ekspozicijoje, veikiančioje nuo 1995 metų, kasmet eksponuojami neįgaliųjų darbai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.