2012-01-01
Elektrėnų šeimos namų Paramos šeimai tarnyba


Paramos šeimai tarnyba veiklą pradėjo 2000 m. rugsėjo mėn. Steigėjas – Elektrėnų miesto savivaldybė.
Paramos šeimai tarnyba – socialinės paskirties įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias (dienos  socialinės  globos)  paslaugas sutrikusio intelekto suaugusiems asmenims bei jų šeimų nariams.
Ugdymo, užimtumo, socialinės, darbinės veiklos, kultūrinės - pažintinės, sporto paslaugos teikiamos atsižvelgiant į sutrikusio intelekto suaugusių asmenų specialiuosius poreikius. Organizuojami audimo, skiautinių siuvimo, sportinės veiklos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, mokomosios virtuvėlės užsiėmimai.
Lankytojai dalyvauja teatrinės studijos „Avilys“ veikloje, yra meno mokyklos ugdytiniai. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, išvykose, parodose, mugėse, teatrų festivaliuose. Bendradarbiaujame su klientų artimaisiais, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros specialistais.