2014-02-06
Formos pildymo nurodymai

2 % formą galite pildyti:

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą). Prašymas turi būti pateiktas iki 2018 m. gegužės 1 d.

2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui. Prašymas turi būti pateiktas iki 2018 m. gegužės 1 d.

3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui. Vilniaus gyventojai tai gali padaryti adresu: Ulonų g. 2, LT - 08245 Vilnius. Prašymas turi būti pateiktas iki 2018 m. gegužės 1 d.

Prašymas turi būti pildomas laikantis tokių reikalavimų:

1. Turi būti pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).
2. Tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
3. Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
4. Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose.
5. Kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėse.
6. Nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių.
7. Kompiuteriu užpildytame prašyme turi išlikti originalo formos proporcijos.

Prašymo pildymo taisyklės:

1. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).
2. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono kodas ir numeris.
3. Prašymo 3V laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.
4. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.
5. Prašymo 4 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo adresas, kuriuo jis pageidauja gauti korespondenciją.
6. Prašymo 5 laukelyje (Mokestinis laikotarpis) turi būti nurodyta: 2017 (Pildoma jei neužpildomas laukelis E5)
7. Prašymo 6S laukelyje (Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) pažymėti X
8. Prašymo E1 laukelyje (Gavėjo tipas) pažymėti: 2
9. Prašymo E2 laukelyje (Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) įrašyti: 190730936
10. Prašymo E4 laukelyje (Mokesčio dalies dydis) įrašoma: 2,00 (ar kitas norimas organizacijai skirti procentas)
11. Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę.

Pastaba: E5 laukelis prašymo formoje pildomas, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti (pvz. 2020). E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.


Dėkojame už Jūsų gerumą.  2 procentai gali daug!