2014-07-04
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras


VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras – tai įstaiga, teikianti socialines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

Įstaigos dalininkai yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Įstaigoje veikia trys dienos centrai: sutrikusio intelekto neįgalių asmenų (29), vaikų dienos (25), krizių. Paslaugas gauna neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės namuose (76), aprūpinama neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis (88).
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, įgyvendindamas projektus, finansuojamus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis.